hlavicka
odkazy odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz CO JE DENTÁLNÍ HYGIENA

Dentální hygiena je u nás poměrně mladým oborem, který vznikl na počátku 20. století v Americe. Jinde ve světě (např. v Americe, Švýcarsku, Švédsku, Finsku, Itálii, Nizozemsku atd.) existuje již několik desetiletí. Dnes je neoddělitelnou součástí moderní stomatologie.

Dentální hygienistka je odbornice s licencí, jejímž cílem je preventivně zabránit problémům v dutině ústní jako je zubní kaz, zánět dásní a parodontitida (laicky parodontóza) a vyléčit či zastavit již vzniklá onemocnění. I když je současné lékařství velmi moderní a dokáže vyléčit mnoho zdravotních problémů, stále platí, že nejlepší je nemocem předcházet a neonemocnět. Ve stomatologii je prevence relativně jednoduchá, protože je známá hlavní zevní příčina, kterým je zubní mikrobiální povlak. Více viz. kapitola „Zubní kaz“ a „Parodontóza“.  

Mít vlastní zuby je potřeba z několika důvodů. Nejdůležitější z nich je zpracování potravy a možnost příjmu různorodé stravy po celý život. Dále je to důvod estetický, neboť s vlastním chrupem je vzhled člověka přirozenější a mladší. Třetím důvodem je finanční stránka. Pro pacienta je prevence v oblasti zubní péče mnohem levnější než náhrada již ztracených zubů. Jednoznačně lze říci, že prevence či včasná léčba se vyplatí. Vstupní vyšetření u hygienistky se pohybuje kolem 500,- až 1 200,-Kč. Za protetickou (umělou) korunku pacient zaplatí 3 000,- až 5 000,-Kč nebo za jeden zubní implantát 8 000,- až 30 000,- Kč.

Dnes jsou již také prokázány souvislosti mezi špatným zdravotním stavem ústní dutiny a vážnými zdravotními problémy. Bakterie a toxické zplodiny zubního povlaku migrují do krevního řečiště a přispívají tak ke vzniku arteriosklerózy, která je mimo jiné hlavní příčinou srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.
Jen správnou a pravidelnou péčí o chrup lze zajistit dlouhodobé zdraví zubů bez kazů, zánětu dásní a parodontózy. To je jedinou spolehlivou cestou k udržení funkčního a zdravého chrupu po celý život, protože ČISTÉ ZUBY NEMOHOU ONEMOCNĚT!

NÁPLŇ PRÁCE DENTÁLNÍ HYGIENISTKY

 • vstupní vyšetření pacienta (anamnéza, stav chrupu, stav měkkých tkání, úroveň ústní hygieny, parodontologické vyšetření, zhotovení rentgenových snímků, zhotovení fotodokumentace chrupu)
 • stanovení léčebného plánu
 • motivace pacienta k péči o vlastní chrup
 • nácvik ústní hygieny na modelu chrupu nebo přímo v ústech pacienta
 • odstranění zubního plaku
 • odstranění zubního kamene (nad i pod dásní)
 • odstranění pigmentací (hnědé skvrny na povrchu zubů od kávy, čaje, kouření apod.)
 • leštění zubů
 • léčba parodontózy
 • ošetření citlivých zubních krčků
 • bělení zubů
 • prevence onemocnění dutiny ústní, prevence jejich zhoršování
 • otisky chrupu
 • úprava a leštění výplní
 • kontrolní vyšetření pacienta (1x – 6x do roka dle stupně jeho onemocnění)

Hygienistka vždy spolupracuje s ošetřujícím zubním lékařem.

JAK PROBÍHAJÍ JEDNOTLIVÉ NÁVŠTĚVY U DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
Náchylnost k tvorbě zubního povlaku a kamene je u každého individuální, proto je individuální i nácvik orální hygieny s každým pacientem. Při jednotlivých návštěvách nelze postupovat vždy stejně, ale obecně platí několik postupů, které jsou prováděny u každého pacienta.

1. NÁVŠTĚVA (45 – 60 minut)
V první návštěvě nejprve provedeme pacientovu anamnézu. Zajímá nás jaké léky užívá, jeho choroby, operace, alergie a zda je kuřák či nikoliv. Vše v průběhu návštěvy se vždy pečlivě zapisuje do jeho karty a každý úkon je mu průběžně vysvětlován.

Dalším krokem je vyšetření měkkých tkání a stavu chrupu. Zjišťujeme stav dásně a vzhled sliznice a jazyka. Při stavu chrupu si zapisujeme přítomnost výplní (příp. neošetřených kazů), recesů, vitalitu zubů, viklavost, přítomnost protetických prací (korunky, můstky, zubní náhrady), furkací (odhalený prostor mezi kořeny jednoho zubu) apod. Zapisujeme také chybějící zuby (vytržené nebo neprořezané).

Dále provedeme vyšetření krvácení dásní, kterému říkáme index PBI. Při tomto vyšetření je jemně podrážděn okraj dásně kolem každého zubu (vyšetření je rychlé a bezbolestné) a podle intenzity jejího krvácení se hodnota zapíše do karty. Hodnoty jsou od 0 do 4. Vyšetření se provádí sondou (stomatologický nástroj).
0 – okraj dásně nekrvácí na podnět vůbec
1 – okraj dásně krvácí v jednom bodě
2 – okraj dásně krvácí na více bodech nebo krvácení tvoří tenkou linii
3 – okraj dásně krvácí po celém obvodu
4 – krev stéká a vytváří kapku
Naměřené hodnoty se po vyšetření sečtou a součet nám prozradí úroveň pacientovy ústní hygieny a vypovídá o stavu jeho dásní a závažnosti onemocnění.

Když známe pacientovu úroveň dentální hygieny, vysvětlíme mu jak vypadá ideální stav, jak je na tom on v současné době se svým orálním zdravím a jaké problémy mohou v ústech nastat pokud se hygiena dutiny ústní nedodržuje. Je mu podrobně popsán vznik zubního kazu, zánětu dásní, zubního plaku, zubního kamene a vznik parodontózy. Tímto by měl být pacient motivován a měl by pochopit, že je pro něj zachování vlastního chrupu důležité a pokud se o svůj chrup bude pravidelně a správně starat, vyvaruje se veškerým problémům v dutině ústní. Stav svého orálního zdraví totiž ovlivňuje úplně sám, onemocnění jako je zubní kaz nebo parodontóza nejsou dědičná! Záleží vždy jen na přístupu každého jedince k hygieně své dutiny ústní!  Pokud již nějaké problémy pacient má, poradíme mu co dělat, abychom se jich co nejdříve zbavily a navrhneme plán léčby.  

V první hodině je potřebné pacientovi vysvětlit vše okolo správné péče o chrup, aby se naučil ihned na začátku správné ústní hygieně. Podrobněji v kapitole „Pomůcky dentální hygieny“ a „Péče o chrup dospělých“. Pro zahájení léčby je nezbytně nutné, aby se o svůj chrup dokázal důkladně starat a uměl důsledně odstranit zubní plak, který je příčinou většiny problémů v dutině ústní.

S pacientem přímo v jeho ústech nacvičíme správné čištění zubů vhodným zubním kartáčkem a čištění mezizubními kartáčky, jejichž velikost odpovídá přesně jeho mezizubním prostorům.

V první návštěvě také zhotovíme pacientovi velký rentgenový snímek OPG (s výjimkou těhotných žen) a provedeme fotodokumentaci problémových míst. OPG snímek jedním ozářením znázorní obě čelisti najednou – horní i dolní a my tak máme hrubý přehled o jeho stavu zubů a kosti okolo nich.

opg
OPG snímek

2.NÁVŠTĚVA (60 – 90 minut)
Pacienta si pozveme cca za 14 dní po první návštěvě. Během této doby by měl pacient doma provádět nově naučený způsob čištění zubů. Pokud čistil správně a pravidelně, neměl by být na chrupu přítomen plak a zánět dásní by měl částečně nebo úplně vymizet. To zjistíme opětovným provedením vyšetření PBI indexu. Ve druhé návštěvě by měl být součet PBI nižší než v první návštěvě. Pokud má pacient při čištění nějaký nedostatek nebo problém, poradíme mu. Cílem zubního lékaře nebo dentální hygienistky je snížit součet bodů alespoň pod 15. Index krvácení z dásně PBI je možné snížit na nulu, tedy na stupeň naprostého uzdravení. Dalším vyšetřením, které ve druhé návštěvě provedeme je CPITN – index pro potřebu parodontologického ošetření, který slouží  pro zjištění stupně onemocnění parodontu (závěsného aparátu zubu) a následné terapie. Provádí se tak, že u každého zubu zavedeme sondu (stomatologický nástroj) podél každého zubu pod okraj dásně a zjišťujeme tak krvácení, přítomnost zubního kamene, mělkých a hlubokých kapes (chobotů). CPITN se hodnotí pěti stupni:
0 – zdravý parodont
1 – objeví se krvácení
2 – přítomnost zubního kamene
3 – kapsy do hloubky 5,5 mm (mělké kapsy)
4 – kapsy hlubší než 5,5 mm (hluboké kapsy)
Podle stupně postižení určíme ošetřující terapii.

V případě nutnosti provedeme další rentgenové vyšetření. Jedná se o zhotovení 10 rentgenových snímků. Tyto snímky nám podají podrobnější obraz stavu pacientovy dutiny ústní. Ve druhé návštěvě obvykle začínáme s odstraněním zubního kamene, pokud je přítomen.

Každý pacient je na tom se stavem dutiny ústní různě a počet dalších návštěv je u každého jiný. V dalších návštěvách odstraňujeme přítomný zubní kámen, dokud nejsou všechny zuby zcela hladké a dásně zahojené. Pokud jsou přítomny parodontální kapsy, je léčba náročnější a pomalejší. V průbehu návštěv jsou pacientovi odstraněny rovněž pigmentace (hnědé skvrny na zubech způsobené kouřením, pitím kávy, čaje nebo červeného vína).

Léčba je ukončena, pokud jsou dásně zdravé, zuby hladké (je odstraněn zubní kámen a pigmentace), jsou zahojeny všechny kapsy a pacient provádí správně a pravidelně péči o svou dutinu ústní. V této chvíli pacient přechází do tzn. recallu, kdy je zván na pravidelné prohlídky.

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY, TZV. RECALL (30 – 60 minut)
Po léčebné fázi pacient dochází na pravidelné prohlídky. Frekvenci prohlídek stanoví hygienistka dle úrovně pacientovy hygieny a stavu jeho dutiny ústní před léčbou a během léčby. Tyto prohlídky jsou v rozmezí 3 měsíce – 1 rok. Nejčastější jsou návštěvy každých 6 měsíců.

VÝSLEDKY LÉČBY A PRAVIDELNÝCH NÁVŠTĚV
Záněty dásní se vyléčí a počínající parodontitida se zastaví. U středního či pokročilého stádia parodontózy se zabrání zhoršení stavu a udržuje se stávající stav. Zachráněné zuby mohou vydržet po celý další život. Vždy je však nutná pacientova spolupráce. Úspěšnost léčby závisí ze 70% na pacientově domácí péči o chrup. Pravidelné návštěvy u dentální hygienistky po ukončení léčby jsou nezbytné. Jen odborník podrobným vyšetřením může potvrdit, že jsou zuby, dásně a parodont zdravé.

copyrigt